Navigace: Přeskočit


Právě se nacházíte: Podlahářství - Kulhaj >

Hlavní obsah: Přeskočit


Topná sezóna , spáry a poučení o parketách

Dřevo patří knejstarším a nejoblíbenějším přírodním materiálům snejvšestrannějším využitím. Podléhá, jako každý produkt živé přírody, vlastním přírodním zákonům. Je pro svůj přírodní charakter, přirozenou kresbu, příznivé fyzikální vlastnosti a estetický vzhled oblíbeným prvkem životního prostředí člověka.

Dřevo je ve vztahu kokolnímu prostředí hygroskopický materiál schopný přijímat nebo odevzdávat vodu, ať už ve skupenství kapalném, či plynném. I když může přijímat i jiné kapaliny a plyny, voda je zpraktického hlediska nejdůležitější. Se změnou obsahu vody ve dřevě jsou spojeny změny hustoty dřeva a jeho rozměrů, odolnost proti houbám a napadení hmyzem, fyzikální a mechanické vlastnosti atd.

Při přijímání vody zokolního prostředí dochází kbobtnání vláken dřeva a knárůstu objemu dřevěných prvků. Vopačném případě, když dřevo vextrémně suchém prostředí svou vlhkostí ztrácí, jeho vlákna sesychají a dochází ke zmenšení objemu dřevěných prvků.

Bobtnání a sesychání dřevěných podlah je ovlivněno jednak klimatem prostředí ajednak stavem podkladu. Přitom se bude dřevo stále snažit vyrovnat svlhkostí prostředí. Vyrovnání může trvat dny, týdny, ale taky měsíce. Dřevo má speciální rovnovážnou vlhkost, jenž je závislá na faktorech klimatu prostředí tedy teplotě a relativní vlhkosti vzduchu.

Vletním období odpovídá klima místnosti přirozenému klimatu srelativní vlhkostí cca 50 až 80 %. Vprůměru topné sezóny se vytvoří umělé klima svlhkostí cca 25-45 %. Tyto klimatické výkyvy mají za následek, že dřevo „pracuje“ – to znamená, že bobtná a smršťuje se. Při méně než 50 % relativní vlhkosti vzduchu vznikají mezi parketami spáry. Vznik spár vtomto období lze omezit použitím zvlhčovače vzduchu. Zvlhčovač vzduchu musí být dimenzován tak, aby relativní vlhkost vzduchu neklesala pod zmíněných 50 %. Tím se vprůběhu topného období zabrání vzniku větších spár.

Pozn. Relativní vlhkost vzduchu 50 % je dosažena při 20 0C a 9 g vody/m3.

Dřevěné masivní podlahy se dodávají sobsahem vlhkosti 7 - 12 %. Této vlhkosti dřeva odpovídá pokojové klima 20 - 22 ˚C, relativní vlhkost vzduchu 50 – 60% a vlhkost betonového podkladu 2,5 %. Dřevo je materiál hygroskopický, a proto změnami pokojového klimatu parkety bobtnají (v létě), a nebo sesychají (v zimě). Bobtnáním a sesycháním dřeva vznikají drobné spáry. Spáry 0,1 – 0,5 mm jsou během roku normální.

Za každého topného období je třeba počítat svíce či méně viditelnými spárami. Riziko vzniku těchto spár vtopném období můžeme snížit zvlhčováním vzduchu používáním zvlhčovačů. Při skladování parkety nesmí přijímat žádnou vlhkost. Zejména je nutno se vyvarovat skladování parket na stavbě nebo vpůdních prostorách a sklepech.

 


Vedlejší obsah: Přeskočit


Kontakt na zástupce
+420 583 238 450
+420 583 238 450
+420 608 819 919
info@kulhaj-podlahy.com

 


Vedlejší obsah: Přeskočit


 

 

Vytisknuto ze systému Fastest Admin, All Rights Reserved

Statistiky
optimalizace PageRank.cz